No.TAHUN PELAJARANLPTOTALPemilik PKHPemilik KKSPemilik KKH
12022/2023367547914744358
2
3
4
5